Informacja o zmianach w oprogramowaniu SYSABI.pl

ver. 2.0

Dołożona nowa funkcjonalność: Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa

ver. 1.1

Likwidacja zidentyfikowanych błędów w oprogramowaniu w ver.1.0